Privacybeleid

De Pannekoekenbakker hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

De Pannekoekenbakker verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van gasten die een reservering maken, websitebezoekers, aanmelden voor De Smokkelbende (nieuwsbrief) of derden die contact opnemen met De Pannekoekenbakker. Bijvoorbeeld indien u:

 • een reservering plaatst;
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • aanmeldt voor De Smokkelbende (nieuwsbrief)
 • deelneemt aan enquêtes;
 • inlogt via social media;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met De Pannekoekenbakker;
 • uw gegevens invult of achterlaat in onze vestiging.

Contact met De Pannekoekenbakker kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • per e-mail;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

Op basis van welke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor een reservering aan te nemen en contact te houden over (de voortgang van) deze reservering. Ook verwerken wij persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van geautomatiseerde e-mails (verjaardagen) en het versturen van de nieuwsbrief.

Ten slotte verwerken wij persoonsgegevens op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen De Pannekoekenbakker en haar gasten en leveranciers: het verwerken van reserveringen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een gastenbestand voor toekomstige reserveringen;
 • Het versturen van onzen nieuwsbrief en het uitvoeren van geautomatiseerde e-mails;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert De Pannekoekenbakker beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Cookies
De Pannekoekenbakker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijnen

Wij bewaaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer De Pannekoekenbakker hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals wij hen voorschrijven. Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

De Pannekoekenbakker en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

Wij hechten veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens en nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. De Pannekoekenbakker neemt onder meer maatregelen zoals gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van De Pannekoekenbakker via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

De Pannekoekenbakker, Markt 7 5521 AJ Eersel

Telefoon: 0497-516680

Of u kunt een e-mail richten aan: info@depannekoekenbakker.nl

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via info@depannekoekenbakker.

Wijzigingen privacy statement  

De Pannekoekenbakker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen.

Cookiesverklaring

 

Inleiding
Op de website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die opgeslagen worden op uw computer door de website. Cookies worden gebruikt om een website beter te laten functioneren voor de bezoeker en om het gebruik
van de website te kunnen analyseren.

 

Tracking cookies
a) Tracking cookies worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag van de bezoeker op de website. Wij gebruiken deze analyses voor het optimaliseren van de website en deze dus beter te maken voor de bezoeker. Deze gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
b) We maken gebruik van Google Analytics als analyse monitor voor de website. Met deze tool kunnen wij statistieken van de website monitoren en de website optimaliseren voor bezoekers. De cookies van Google Analytics worden voortdurend opgeslagen op de computer van de bezoeker.
c) Wij monitoren alleen algemene bezoekgegevens, welke nodig zijn om het gedrag van bezoekers in kaart te kunnen
brengen, zoals:
1. De browser die de bezoeker gebruikt (zoals Internet Explorer/Edge, Chrome, Safari en Firefox) en de gegevens die de browser meestuurt;
2. Welke pagina’s de bezoeker bezoekt;
3. Het IP-adres van uw computer, hiermee wordt de locatie bepaald waarvan uit de website bezocht wordt;
4. Het tijdstip en duur van het bezoek
d) De cookies van Google Analytics kunnen door de bezoeker op elk gewenst moment verwijderd worden van hun computer door middel van de browserinstellingen.
Raadpleeg Google aan de hand van uw gebruikte browser hoe u uw browsergeschiedenis en cookies kunt verwijderen.

 

Google Analytics
a) Zoals hierboven beschreven maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers op de website te monitoren.
b) De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
c) Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.